Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Montcau (Mongeta del Ganxet)

April 12, 2012 Recerca i transferència, Varietats obtingudes No Comments

Línia pura seleccionada de la varietat tradicional Mongeta del Ganxet

La varietat de mongeta anomenada Ganxet té tradició de consum i és especialment apreciada a les comarques catalanes del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva. Les comarques circumdants a aquestes també cultiven i consumeixen la varietat però en menor grau.

Es consumeixen les seves llavors que són blanques, de grandària mitjana i de forma fortament arronyonada.

Inici

Els treballs es van iniciar el 1992 amb la primera campanya de recollida de llavor a tota la zona de producció. Aquestes campanyes de recollida s’han repetit fins al 2007, quan es va considerar que pràcticament disposàvem de tota la variabilitat del tipus varietal Ganxet. En l’actualitat disposem d’ una col·lecció de 264 entrades Ganxet.
Realitzacions

S’ha elaborat l’ideotip (el retrat ideal del tipus varietal), que en aquest cas correspon a una mongeta aplanada, molt ganxuda, blanca, de creixement indeterminat, amb pes d’uns 48 g/100 llavors, elevat contingut de proteïna, baixa percepció de la pell i elevada cremositat del cotiledó. A la vegada, amb l’ajut de marcadors moleculars, s’ha reconstruït la història de la varietat descobrint el seu parentiu amb formes mesoamericanes, i els processos d’introgressió que ha patit, especialment amb germoplasma del tipus Great Northern. S’ha entrenat un panell de tast que permet valorar objectivament les característiques sensorials de les mostres de mongeta. A la vegada s’han identificat part de les molècules que determinen el valor sensorial de les mongetes i s’estan correlacionant les concentracions d’aquestes molècules amb els valors instrumentals obtinguts per espectroscòpia de la reflectància en l’infraroig proper. A partir d’aquesta informació s’han fet diversos programes de millora genètica que han acabat amb l’obtenció i registre de la línia pura Montcau que ja usen els productors. També disposem d’altres línies experimentals que s’utilitzen en programes de millora.
S’han estudiat la influència ambiental i genètica en els caràcters de producció, composició química i característiques sensorials de la mongeta del ganxet. Arran d’aquests estudis s’ha pogut determinar que quan s’utilitzen mongetes properes a l’ideotip les diferències genètiques són poc importants pels valors gastronòmics, quan, en canvi, els efectes ambientals poden generar diferències importants. Aquestes informacions varen servir a l’Associació de Productors de Mongetes del Ganxet per sol·licitar la Denominació d’Origen Protegida “Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme”, que ha estat recentment concedida. També varen servir per redactar el reglament de funcionament de la DOP.
S’han efectuat assajos per optimitzar el maneig de la mongeta del ganxet i s’ha arribat a la conclusió que el cultiu tutorat amb xarxa plàstica és més eficient que el clàssic tutorat amb canya. Finalment, s’han efectuat estudis de genètica bàsica que s’estan aplicant en part a refinar encara més les característiques de la mongeta del ganxet, especialment pel que fa a la introducció de resistències a plagues i malalties, així com a augmentar-ne el valor sensorial.
Investigacions i activitats en curs

Actualment s’estan fent programes de millora genètica per aconseguir convertir la línia pura Montcau en resistent al virus del mosaic i a les races més habituals d’antracnosi que es troben a Catalunya. A finals del 2009 es van introduir resistències i estem en procés d’obtenció de llavor a gran escala per posar-la a disposició dels productors. També s’està realitzant un programa de millora destinat a obtenir una nova línia que, tenint les característiques Ganxet típiques, sigui de mida més petita. Aquest tipus de material és una demanda dels restauradors que prefereixen les formes petites per la seva major facilitat de maneig a l’hora de coure i conservar una vegada cuita. Estem investigant el control genètic del grau de curvatura de la llavor i la seva relació amb les característiques químiques peculiars de la mongeta del ganxet. A la vegada, mitjançant aproximacions moleculars i morfològiques, estem ordenant la col·lecció de 264 mostres Ganxet per tal de detectar entrades repetides o redundants. La finalitat és construir una “col·lecció nuclear” amb un nombre limitat de mostres representatives de tota la variabilitat genètica Ganxet, fàcil de conservar i ben caracteritzada, per optimitzar-ne l’ús.
Des del punt de vista de la transferència tecnològica s’ha començat a treballar en la producció de llavor certificada de la varietat Montcau, per tal de garantir l’existència, almenys, d’una llavor homogènia i ben caracteritzada a usar dins la DOP.
Descripció de la Varietat Ganxet Montcau

La varietat Montcau s’ha obtingut a partir de les varietats tradicionals de monget del Ganxet.

La varietat Montcau produeix unes Llavors blanques, aplanades i molt ganxudes, de mida Mitjana (100 Llavors pesen aproximadament 50 g). Les mongetes Montcau és caracteritzen per tenyir una pell quasi imperceptible, ser molt cremoses i tenir un gust suau i agradable.

Les plantes son tardanes, amb hàbit de creixement indeterminat escalador de tipus IV, entrenusos llargs, fulles i beines verd fosc i flors blanques. Presenten beines de 13,9 a 17 cm de longitud amb 3,7-5,8 llavors per beina i produccions de 36,3-51,9 g / planta.


0 comments


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *