Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Montgrí (Tomàquet Pera de Girona)

April 12, 2012 Recerca i transferència, Varietats obtingudes No Comments

Línia pura seleccionada de la varietat tradicional de tomàquets Pera de Girona (Variant morfològica de la varietat Tomàquet de Montserrat)

El tomàquet Pera de Girona és una variant del tomàquet Montserrat, del qual difereix únicament per la forma piriforme del fruit. És cultivat a les comarques gironines (on, de fet, també se’l coneix com a tomàquet de Montserrat). S’empra sobretot per amanir, però també per fer salses, sofregits i el tradicional pa amb tomàquet. El fet de que el trobem freqüentment en mercats i botigues d’hortalisses a un preu molt superior al de la resta de tomàquets comercials ens indica l’alta valoració de què gaudeix.

Inici

Els treballs amb la varietat Pera de Girona s’han realitzat en paral·lel amb els de la varietat Montserrat, seguint el mateix esquema de treball (recol·lecta de germoplasma-caracterització de la variabilitat intravarietal-selecció de la millor línia pura). Així la primera campanya de col·lecta de germoplasma es va fer als anys 1990, i els estudis per caracteritzar la varietat s’han desenvolupat a partir de l’any 2004. Actualment tenim un total de 51 entrades d’aquesta varietat, conservades per duplicat en dos bancs de germoplasma.

Realitzacions

Anàlogament a la varietat Montserrat, la caracterització dels diferents materials del tipus Pera de Girona ha permès definir els trets diferencials d’aquesta varietat: tomàquet de mida gran, coloració rosada i forma piriforme, lòculs poc buits, pell poc perceptible, alta cremositat del pericarp, elevada dolçor i acidesa mitja i un aroma i gust suaus.

S’ha identificat el grau de variació dins de varietat dels diferents caràcters agromorfològics i seleccionat, amb aquestes dades, les entrades representatives de tot aquest rang de variació (14 entrades). L’estudi d’aquestes mostres ha permès identificar que la varietat Pera de Girona presenta un fons genètic semblant a la varietat Montserrat, i que, de fet, només difereix d’aquesta varietat pels trets morfològics del fruit. Alhora els resultat de l’anàlisi sensorial mostren que existeix una gran variabilitat intravarietal pels diferents caràcters (per exemple, hi ha materials Pera de Girona molt dolços i poc dolços o molt cremosos i poc cremosos).

Així doncs, tot i que hi ha poques diferències amb el tomàquet de Montserrat i que dins de varietat trobem materials molt diferents, la diferència de forma externa del fruit és suficient per segregar mercats diferents. No obstant al darrera de la morfologia del fruit sembla que hi ha coses molt diferents, per la qual cosa es fa imprescindible seleccionar aquells materials que aglutinin forma i perfil sensorial específic de la varietat.

A partir de la informació recollida, s’ha efectuat un programa de selecció que ha culminat amb l’obtenció de la línia Montgrí.

Descripció de la Varietat Montgrí

La varietat Montgrí s’ha obtingut a partir de les varietats tradicionals de tomàquet de la variant morfològica dels tomàquets de Montserrat, Pera de Girona.

La varietat Montgrí presenta fruit de mida gran (183 g), forma piriforme i terminal de floració lleugerament enfonsat, multilocular (5 o més lòculs), amb costelles coll verd pronunciats, coloració exterior rosada i color de la carn vermella. Presenta un pericarp gruixut i un grau de buidor intern baix.  La planta és de creixement indeterminat, amb una cobertura foliar intermitja i presenta un bon comportament agronòmic.

Paral·lelament als treballs que s’estan realitzant amb la línia seleccionada Sant Geroni (varietat Montserrat), s’està estudiant l’efecte de l’ambient sobre el valor sensorial de la varietat Montgrí alhora que s’està iniciant un programa d’introducció de resistències als principals virus que afecten al cultiu del tomàquet.


0 comments


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *