Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Tavella Brisa Croscat (Fesols de Santa Pau)

April 12, 2012 Recerca i transferència, Varietats obtingudes No Comments

Línia pura seleccionada de la varietat tradicional Tavella Brisa

Amb el nom de Fesols de Santa Pau es coneixen els fesols cultivats en les terres volcàniques de la Garrotxa, la major part d’elles situades en el municipi de Santa Pau. Es tracta de materials pertanyents a la classe comercial Navy, caracteritzats per la forma arrodonida de la llavor, color blanc i mida petita. A la zona es cultiven diversos tipus varietals, el més reconegut dels quals és l’anomenat Tavella Brisa.

Inici

Els treballs es van iniciar el 2002, amb un estudi de la influència genètica i ambiental en la composició química de les mongetes. Una de les localitats d’assaig era Santa Pau, on es va detectar un molt fort efecte ambiental sobre el contingut de proteïna (més elevat que a la resta de localitats estudiades). D’aquí en va néixer un segon estudi dedicat a esbrinar quin era el millor germoplasma utilitzable a la zona, optimitzar el maneig d’aquest germoplasma, i obtenir una nova varietat a partir de la varietat tradicional Tavella Brisa que presenta molts defectes relacionats amb la mecanització del cultiu. Com sempre el primer pas va ser recol·lectar el germoplasma Tavella Brisa existent, tasca que en aquest cas va ser senzilla doncs els productors que disposaven de llavor eren molt pocs.
Realitzacions
S’han avaluat diverses varietats millorades procedents dels EUA i el Canadà, del tipus comercial Navy, i s’han detectat alguns materials prometedors com ara la línia T9905, o la varietat històrica Seafarer, encara que aquesta només té un bon valor sensorial en sembra tardana. A la vegada s’ha establert la filogènia de Tavella Brisa i el seu grau de parentiu amb altres varietats del tipus Navy. Atès que les poblacions de Tavella Brisa actuals estan molt introgressades amb altres materials, s’ha efectuat un programa de millora i se n’ha obtingut una nova varietat a la qual s’ha anomenat Tavella Brisa Croscat, que està en fase de registre. Aquesta varietat conserva el valor sensorial de la varietat històrica, però té una arquitectura erecta de la planta molt més favorable per a la recollida mecanitzada del conreu.

S’ha iniciat el procés de multiplicació d’aquesta varietat per que  la puguin utilitzar alguns productors. Des del punt de vista del maneig, s’ha investigat la influència de la densitat de sembra en la producció i també s’ha fet una avaluació de les plagues i malalties més importants a la zona. S’ha establert que les densitats correntment utilitzades són massa altes, i es recomana, segons el tipus de sol, densitats que van des de les 70.000 a les 130.000 pl/ha. Quant a les plagues i malalties, destaquen, pel que fa a la incidència de virus del mosaic, l’antracnosi en anys de tardor humida i els fongs que infecten l’arrel en les fases de germinació i implantació del cultiu.

 

També s’ha estudiat la variabilitat fenotípica en el valor sensorial i en la composició química referent a molècules implicades en el valor sensorial del fesol, per tal de tenir una primera impressió de les diferències i poder planificar un assaig estructurat destinat a poder fer recomanacions generals de maneig.
Investigacions i activitats en curs
La malaltia de la mongeta coneguda per antracnosis, no és una malaltia que afecti greument a la supervivència de la planta però si a la qualitat de la collita ja que en tardors amb elevada humitat fa que moltes llavors surtin tacades i en conseqüència baixa la capacitat de comercialització. En alguns anys aquest minvament ha arribat al 60% de la collita.

 

S’estan determinant les races d’antracnosi més importants a la zona per tal d’introduir resistències a la línia pura Tavella Brisa Croscat. A la vegada s’està iniciant un programa de millora destinat a introduir resistència al virus del mosaic en la mateixa varietat. Paral·lelament s’està intentant millorar encara més l’arquitectura de la planta a partir d’encreuaments entre la Tavella Brisa Croscat i varietats que Excel·leixen en aquest caràcter i que a la vegada tenen una major cremositat de la mongeta.

 

Degut a que a l’àrea de Santa Pau, el cultiu de fesol es fa majoritàriament en secà, els productors estan interessats en tenir varietats de creixement ràpid i així evitar que la floració i maduració del fruit els agafi en plena tardor els anys de climatologia poc favorable. Per aquesta raó s’ha iniciat un programa per obtenir una nova varietat de Tavella Brisa però de cicle breu mitjançant processos d’encreuament, i posterior selecció per cicle, característiques de la tavella i la qualitat.

 

Per encàrrec de l’Associació de Cultivadors de Fesols de Santa Pau hem iniciat la redacció del plec de condicions destinat a la sol·licitud de la DOP Fesols de Santa Pau. Creiem que les especials condicions ambientals de la zona i l’existència d’un material tradicional que hi està lligat fan versemblant la concessió d’aquest grau màxim de reconeixement. Des del punt de vista de la transferència tecnològica s’ha començat a treballar en la producció de llavor certificada de la varietat Tavella Brisa Croscat, per tal de garantir l’existència, almenys, d’una llavor homogènia i ben caracteritzada a usar dins la futura DOP.

 

Descripció de la Varietat Tavella brisa Croscat

La varietat Croscat s’ha obtingut a partir de les varietats tradicionals de mongeta de Santa Pau.

La varietat Croscat produeix unes llavors blanques, petites i rodones (100 llavors pesen uns 27g). Les característiques sensorials que donen prestigi a aquesta varietat són la percepció de la pell mitjana-baixa, la cremositat mitjana-baixa i també l’aroma suau de mongeta. S’ha pogut demostrar que aquestes característiques venen determinades en bona part per la conjunció del genotip i les propietats dels sols volcànics on es conrea, doncs quan els fesols es cultiven en altres tipus de sol perden bona part dels atributs que valoren els consumidors.


0 comments


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *