Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

UTILITZACIÓ DE L’ESPECTROSCÒPIA D’INFRAROIG COM A EINA PER A LA SELECCIÓ I MILLORA DE LA MONGETA SECA (Phaseolus vulgaris L.). Plans Pujolràs, Marçal

May 15, 2014 Publicacions, Tesis doctorals Comentaris tancats a UTILITZACIÓ DE L’ESPECTROSCÒPIA D’INFRAROIG COM A EINA PER A LA SELECCIÓ I MILLORA DE LA MONGETA SECA (Phaseolus vulgaris L.). Plans Pujolràs, Marçal

Tesi realitzada sota la direcció del Dr. Josep Sabaté Reboll alDepartament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

http://hdl.handle.net/10803/283234

 

RESUM:

La mongeta seca (Phaseolus vulgaris L.) és una de les lleguminoses de gra més consumides i produïdes arreu del món i amb un alt valor nutricional degut al seu elevat contingut proteic. La seva gran diversitat fa que existeixen milers d’entrades conservades en els bancs de llavors i centres de millora vegetal. L’avaluació química i sensorial d’aquestes entrades donaria informació molt valuosa per a programes de millora vegetal, però requereixen processos llargs i laboriosos que els fan pocapropiats quan cal caracteritzar un gran nombre de mostres. L’espectroscòpia d’infraroig pot ser una alternativa ja que, l’espectre de la mostra, que es reagistra en pocs segons i que necessita un mínim pretractament de la mostra, podria donar una estimació dels caràcters químics i sensorials. L’objectiu principal d’aquesta tesi és, doncs, obtenir models que permetin correlacionar l’espectre en l’infraroig amb els atributs sensorial de la mongeta i amb el contingut d’aquells components químics que semblen influir en aquests atributs. La tesi s’articula en tres treballs: l’anàlisi química de la pell de la mongeta (fibra dietètica, àcids urònics, cendres, calci i magnesi), l’anàlisi química del cotiledó (proteïna, midó, amilosa) i els atributs sensorials de la mongeta (aroma, gust, farinositat, percepció, rugositat i brillantor de la pell). Els principals resultats són: i) Per a la correcte predicció de la composició química de la pell, aquesta ha de ser separada de cotiledó i molturada a fi d’obtenir una mostra suficientment homogènia; ii) El contingut en calci, cendres i fibra diatètica de la pell de la mongeta es pot predir utilitzant l’espectre NIR; iii) Es possible obtenir models per a la predicció de proteïna, midó i amilosa utilitzant varies tecnologies IR, essent els millors models el obtinguts amb FT-NIR; iv) Els resultats obtinguts amb equips d’IR portàtils i els seus homòlegs de sobretaula tenen bondats similars ; v) Per a la correcta predicció dels atributs sensorial és necessari coure, deshidratar i molturar la mongeta abans d’obtenir l’espectre; vi) els espectres NIR van permetre estimar el gust, farinositat, brillantor de la pell i rugositat de la pell de la mongeta valorats per un panel de tastador però no l’aroma i la percepció de la pell; vii) Finalment, es possible utilitzar la tecnologia IR, sent una eina molt valuosa per a la caracterització de col·leccions molt nombroses de mostres, per la selecció i la millora.


0 comments

Comments are closed.