Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

La mongeta del Ganxet: desxifrant una varietat excepcional

June 27, 2015 Articles de transferència, Publicacions Comentaris tancats a La mongeta del Ganxet: desxifrant una varietat excepcional

Arran el conflicte generat en la Denominació d’Origen Protegida Ganxet, els investigadors i el Patronat de la Fundació Miquel Agustí fan públic un document on expliquen la recerca feta entorn a la mongeta del Ganxet i proposen mesures correctores per impulsar la conservació d’aquesta varietat històrica catalana

La mongeta del Ganxet és una de les varietats tradicionals d’horta de la que es disposa d’un major coneixement científico-tècnic, fruit de les investigacions que des d’inicis de la dècada dels anys 90 del segle passat ha portat a terme la Fundació Miquel Agustí (FMA). Les col·lectes de germoplasma des de llavors fetes per aquesta institució han permès recollir, documentar i conservar un total de 388 entrades Ganxet, preservant d’aquesta manera la varietat dels processos d’erosió genètica.

Amb els primers estudis es va identificar una correlació negativa entre producció i grau de curvatura (el tret diferencial de la varietat), la qual cosa va permetre als investigadors de la FMA alertar, ja l’any 1996, del perill que planava sobre la varietat de desaparèixer degut a la probable tendència de les poblacions cultivades a evolucionar cap a formes menys ganxudes i més productives. Estudis posteriors posaren de relleu que les formes històriques i originals de la varietat presentaven una major concentració de proteïna, una menor percepció de la pell i una major cremositat, la qual cosa posava de manifest la vàlua intrínseca de les poblacions originals davant de les noves seleccions més productives que començaven a aparèixer en els mercats. Finalment, les dades recollides pels investigadors en assajos multi-localitat permeteren documentar l’adaptació d’aquesta varietat a la seva zona d’origen, on es manifestaven uns atributs organolèptics superiors en comparació amb les mongetes Ganxet que havien estat produïdes en altres zones.

Partint del coneixement generat entorn la varietat Ganxet, i amb l’objectiu d’afavorir i fomentar la conservació de la varietat tradicional, així com el seu ús per part dels agricultors professionals, la FMA va endegar dues línies estratègiques de promoció de la varietat. La primera línia consistent en seleccionar la línia L67 de la varietat Ganxet (de nom comercial Montcau) pel fet de reunir totes les característiques originals i més apreciades. Aquesta varietat fou llavors transferida, sense cost, al sector productiu que hi estava interessat amb un objectiu doble: que actués com a idiotip en els processos de selecció i per ajudar els agricultors que no tenien llavor pròpia de la varietat tradicional. La segona línia basada en donar suport i assessorament tècnic a l’Associació de Productors de Mongeta del Ganxet en el procés encaminat a l’assoliment de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme.

Per qüestions d’ordre administratiu, la Comissió Europea, a l’aprovar la denominació d’origen sol·licitada, ho feu ometent el topònim Vallès-Maresme en el nom de la DOP, que va quedar en Denominació d’Origen Protegida (DOP) Mongeta del Ganxet. Aquesta circumstància és la que ha acabat per crear una situació conflictiva en el sector, pel fet que es restringeix la comercialització de qualsevol varietat de la mongeta del Ganxet si no és a través de la DOP aprovada. La FMA entén que aquest fet limita els drets dels agricultors a cultivar i comercialitzar un recurs fitogenètic com la mongeta del Ganxet que, en les seves diverses variants, és patrimoni de tots.

Davant aquests fets i amb la voluntat de contribuir a resoldre el conflicte generat entorn la denominació, és pel què la FMA proposa: a) Que la DOP Mongeta del Ganxet continuï essent la marca de promoció i de garantia de la qualitat detectada en les poblacions històriques, d’acord amb la legislació vigent; b) Això no obstant, demanar a l’oficina europea corresponent, que com a cas excepcional, qualsevol agricultor que ho desitgi pugui comercialitzar material sota la denominació Ganxet a compte i risc del productor/consumidor, i que en tot cas siguin les dues parts d’aquest binomi les que decideixin què accepten vendre i què accepten comprar sota aquesta denominació; i c) Que es prengui en consideració l’ampliació de la DOP, incloent dins l’àrea geogràfica protegida per la marca aquelles zones que puguin acreditar documentalment el caràcter històric de la seva producció així com les característiques ambientals adients que quedaren excloses en el dibuix inicial dels límits.

Accés a la versió completa del document en PDF :

descarregar document


0 comments

Comments are closed.