Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Nous cultius del gènere Brassica com a eina per singularitzar l’agricultura al Garraf

February 1, 2016 Projectes, Transferència Comentaris tancats a Nous cultius del gènere Brassica com a eina per singularitzar l’agricultura al Garraf

A la comarca del Garraf es conserva cultivada una varietat tradicional de col (Brassica oleracea L.) que presenta nombroses singularitats i un gran reconeixement entre els consumidors. La forma pinnatisecta de la fulla i el fet que, en comptes de formar un cabdell o una inflorescència agrupada, formi brots i inflorescències immadures, li atorguen un toc diferencial i la fan fàcilment distingible entre els consumidors

Alhora, segons el nostre coneixement, es tracta d’una varietat de la qual existeixen cites bibliogràfiques des del s. XVI, i hauria mantingut invariables les seves característiques agromorfològiques. Es tracta, doncs, d’una varietat que atorga prestigi a l’agricultura de la comarca, distingint-la de les produccions agrícoles que es fan en altres indrets.

Tot i haver quedat relegada en petits camps de conreu durant decennis, gràcies a la bona voluntat dels agricultors locals, en els darrers cinc anys aquesta varietat ha guanyat prestigi, i són cada cop més els consumidors i restauradors que en compren. Inclús el seu cultiu s’està estenent en altres zones de Catalunya, fruit de la creixent popularitat d’aquesta varietat entre els consumidors. Aquest fet planteja diferents escenaris: d’una banda és positiu que la varietat guanyi renom entre els consumidors d’altres zones de Catalunya, doncs incrementa el número potencial de consumidors interessats; d’una altra banda, però, aquest fet provoca l’aparició de produccions en altres zones de Catalunya, i els agricultors del Garraf perden la seva posició única que tenien fins al moment. Tot i que la denominació varietal manté el nom de la comarca com a distintiu (col brotonera del Garraf o espigalls del Garraf), l’evolució recent de la situació productiva i de la comercialització d’aquesta varietat fa que sigui necessari implementar actuacions per reforçar l’associació entre varietat i zona d’origen, així com desenvolupar eines per incrementar els consumidors interessats en aquest tipus de producte. Per aquest motiu la Fundació Miquel Agustí, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, desenvolupa des de l’any 2013 un projecte de recerca que porta per títol Eines per a la dinamització agrícola del Parc del Garraf: anàlisi de la dinàmica agrícola i impuls dels productes locals (la col brotonera). Aquest projecte té per objectiu refermar el vincle històric entre la varietat i la zona històrica de cultiu, així com millorar les poblacions cultivades per tal de desenvolupar noves varietats que tinguin característiques agronòmiques i culinàries millorades.

Paral·lelament, i aprofitant la plataforma de recerca desenvolupada en aquest projecte, la Fundació Miquel Agustí desenvolupa, en col·laboració amb NODE Garraf, un segon projecte que té per objectiu ampliar les varietats de col cultivades al Garraf que presenten uns usos gastronòmics similars a la col brotonera. L’objectiu de la col·laboració, que es va iniciar l’any 2013, és ampliar les varietats de Brassica oleracea L. cultivades pels agricultors del Garraf que presenten una morfologia de la part comestible semblant a la varietat històrica. Amb això es persegueix ampliar el catàleg de productes oferts pels productors locals, procurant seleccionar variants de la col brotonera que presentin unes qualitats singulars. Aquesta estratègia s’entreveu com una eina eficaç per posicionar els agricultors de la zona com a proveïdors de cols d’elevada qualitat organolèptica, senyalant l’agricultura d’aquest territori com una agricultura diferent i basada en els productes singulars.

Per tal d’implementar aquesta estratègia es va realitzar, en el marc de la primera fase d’aquest projecte, una recerca en fonts bibliogràfiques i en bancs de germoplasma internacionals de materials que presentessin unes característiques similars a la col brotonera. Aquesta primera actuació va permetre identificar un total de 101 varietats conservades ex situ en Bancs de Germoplasma, les quals són candidates a ser cultivades a la zona del Garraf. D’aquestes, es va sol·licitar llavor de 21 varietats. Es tracta de varietats de col que no formen cabdell, i que són apreciades en d’altres indrets d’Europa per la qualitat de les seves ramificacions. Per aquest motiu popularment aquestes varietats són anomenades bròcolis ramificants. Aquestes 21 varietats col·lectades constitueixen el primer Banc de Germoplasma de cols de la comarca del Garraf, essent aquesta col·lecció el material de partida pel programa de selecció que es vol encetar.

En una segona fase d’actuació, desenvolupada l’any 2014, es van començar els assajos de caracterització d’aquestes varietats, realitzant un assaig de camp on es van avaluar un total de 14 entrades. L’estudi de les característiques agromorfològiques i de l’adaptació a les condicions agroclimàtiques de la nostra zona va permetre pre-seleccionar 3 entrades que presentaven característiques interessants i un comportament agronòmic satisfactori (Bras19, Bras21, Bras24). Bras 19 va ser seleccionada principalment pel seu comportament agronòmic, i Bras 21 i Bras 24 van ser seleccionades per la coloració de la seva inflorescència (morada). Aquestes 3 entrades són unes primeres candidates a ser transferides als agricultors de la zona perquè iniciïn assajos a les seves finques.

En aquesta tercera fase d’actuació, realitzada l’any 2015, s’està continuant amb el procés de cribratge dels materials conservats al Banc de Germoplasma. L’estudi de noves entrades ha de permetre identificar nous candidats a ser cultivats a la zona. Alhora, s’ha realitzat un primer assaig en condicions similars a les comercials per tal d’avaluar en un segon any les entrades preseleccionades l’any 2014. Tal com es va descriure l’any passat, cal tenir present que el cultiu de la col a la zona del Garraf es desenvolupa principalment entre els mesos de juliol i març, per la qual cosa aquesta memòria recull les tasques realitzades durant la primera fase del cultiu. Els primers resultats obtinguts són prometedors, i deixen entreveure que l’any 2017 ja es podran començar a distribuir materials als agricultors perquè facin proves a les seves finques.


0 comments

Comments are closed.