Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar

November 5, 2020 Demostratius, Projectes Comentaris tancats a Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar

Combinant pràctiques tradicionals i modernes per un menor impacte ambiental

El cultiu sense encanyar (rastrer) del tomàquet de Penjar era molt emprat antigament, generalment associat a sistemes de cultiu de baixos inputs. En les condicions de cultiu actuals les plantes tenen un creixement vigorós, requerint l’ús de marcs de plantació molt amples (1×2 m, 0.5 pl/m2). L’ús de varietats de creixement determinat i compacte pot optimitzar aquests sistemes de cultiu, permetent emprar densitats de plantació més adequades (0.35 x 1.5 m, 1.9 pl/m2) que possibiliten majors rendiments. Paral·lelament, per les pròpies característiques de la varietat, el cultiu del tomàquet de Penjar requereix adoptar mesures per ajustar la dosi de reg als requeriments de la planta en cada fase del cultiu. Amb l’objectiu de generar eines pels i les productores interessades en aquest tipus de cultiu, s’han identificat varietats de tomàquet de Penjar que presenten un creixement determinat (mutació self pruning). Entre els materials identificats hi ha tres varietats tradicionals (LC215, LC547, LC514) i 3 varietats desenvolupades per la FMA/UPC (2.9, 2.14, CPx). Tots aquests materials s’han posat a disposició del sector. Paral·lelament s’ha desenvolupat una eina per calcular la dosi de reg en tomàquet (REGtom), la qual es basa en el mètode de l’evapotranspiració de referència i incorpora el balanç d’aigua en el sòl. Aquestes eines s’han contrastat al camp, observant rendiments comercials de 3-4 kg/m2, valors de sòlids solubles superiors a 7ºBrix i nivells d’eficiència en l’ús de l’aigua de reg propers als 15 kg/m3. El principal problema associat al cultiu sense encanyar són les cremades solars, provocades per l’exposició dels fruits a la radiació solar. Una elevada densitat de plantació i una gestió adequada del reg permet mantenir la cobertura foliar i reduir-ne la incidència.

Fitxa tècnica

Manual de reg

Catàleg varietats

Eina càlcul dosi reg

 

Amb el suport de:

 

 

Aquesta actuació forma part del projecte “Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar”, finançat a través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.


0 comments

Comments are closed.