Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva

marzo 30, 2018 Demostratius, Proyectos, Investigación y transferencia Comentarios desactivados en Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva

Fomentar l’accés dels agricultors als recursos fitogenètics emmagatzemats al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, així com a la informació científica associada als materials és l’objectiu principal del projecte.

1. Introducció

Els recursos fitogenètics són una peça central de la identitat agrícola i cultural dels territoris, així com un element de gran valor per tal de promoure un desenvolupament agrícola basat en les produccions de qualitat i singularitzat pel caràcter local. Amb aquest objectiu la Fundació Miquel Agustí/Universitat Politècnica de Catalunya porten més de 10 anys treballant per tal de conservar i promoure l’ús de l’agrobiodiversitat per part del sector productiu. Fruit de les seves recerques, l’entitat conserva una gran part de la variabilitat genètica existent a les varietats tradicionals catalanes de tomàquet (Solanum lycopersicum L.) i mongeta (Phaseolus vulgaris L.), i en menor mesura d’altres espècies hortícoles rellevants a l’agricultura catalana. Els treballs han permès protegir les varietats del fenomen d’erosió genètica que està provocant la pèrdua de la diversitat genètica present a les formes tradicionals de les espècies cultivades. Alhora, en el transcurs de les seves recerques, els investigadors han acumulat un gran volum d’informació científico-tècnica sobre els materials, la qual pot ser de gran utilitat per recuperar el cultiu d’aquests materials.

2. Una Llibreria de Varietats Tradicionals
Actualment el material vegetal es troba emmagatzemat, en condicions controlades, al Banc de Germoplasma de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels), garantint la conservació a llarg termini d’aquesta diversitat genètica. Amb l’objectiu de fomentar l’accés del sector productiu a aquesta llibreria genètica, la Fundació Miquel Agustí, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, impulsen el projecte “Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva”. La intenció és transformar el Banc de Germoplasma en una col·lecció oberta de recursos fitogenètics que serveixi de base als productors per crear produccions agrícoles basades en la qualitat.

Com el principal limitant per obrir la llibreria als agricultors és la quantitat de llavor disponible de cada varietat, l’any 2018 es va fer un assaig per tal de multiplicar suficient llavor d’una col·lecció de varietats tradicionals de tomàquet de Penjar i l’any 2019 d’una col·lecció de diferents varietats tradicionals de tomàquet d’amanir. Aquests materials ja estan disponibles i podeu sol·licitar llavor seguint les instruccions que apareixen en els documents que trobareu més avall.

3. Fomentar la conservació in situ: Guia per la multiplicació de varietats tradicionals de tomàquet i enquesta a productors amb l’objectiu de fomentar la conservació dels materials per part de la pròpia pagesia.

En el marc del projecte es va fer una enquesta a productors de tomàquet de Penjar per entendre quines característiques agronòmiques i morfològiques de les varietats tenen més interès pels productors. Els resultats els podeu consultar en l’informe de resultats que trobareu a continuació. Alhora s’ha editat una guia de multiplicació de llavor de varietats tradicionals de tomàquet, on s’expliquen els passos a seguir i els aspectes tècnics a tenir en
compte a l’hora de multiplicar el material vegetal.

Document 1. Guia multiplicació llavors tomàquet

Document 2. Resultats de l’enquesta a productors de tomàquet de Penjar

4. Com accedir als recursos fitogenètics emmagatzemats a la Llibreria de Varietats Tradicionals

Per sol·licitar llavor de les varietats disponibles actualment, obriu el Catàleg de llavors i seleccioneu les varietats que us interessen. Un cop sapigueu quines varietats poden ser interessants per la vostra explotació, seguiu les instruccions apareixen al document «Normativa per la cessió de llavors». Feu-nos arribar el document «Acord de transferència de material vegetal» signat i us enviarem, per correu postal, una mostra de llavor de cada
varietat de manera gratuïta. Qualsevol consulta no dubteu en escriure’ns un correu electrònic.

Document 3. Catàleg de llavors: tomàquet de penjar

Document 4. Catàleg llavors: tomàquet d’amanir

 

 

Document 5. Normativa cessió de llavors

Document 6. Acord de transferència de material vegetal

Final de les activitats

Les actuacions desenvolupades en el projecte han permès obrir una part del Banc de Germoplasma FMA/ESAB al sector productiu. En el futur es preveu continuar amb el procés de publicació en accés obert de tota la llibreria genètica i de coneixement emmagatzemat en aquest banc de germoplasma.

Document 7. Fitxa final d’activitats

 

 

 

Coordinació científica:
Joan Casals Missio (93.552.12.28, recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Figura 1. Diversitat morfològica en les accessions de tomàquet conservades al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Figura 2. Distribució geogràfica (àrees de col·lecta) de les varietats de tomàquet emmagatzemades al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (període 1995-2017).

GALERIA D’IMATGES

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01  (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020

Participa:                                                              

Col·labora:

Aquesta actuació forma part del projecte “Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals, ús de
l’agrobiodiversitat en agricultura productiva”, finançat través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya
2014-2020.


0 comments

No es posible afegir comentaris