Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Actualitat

Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva

marzo 30, 2018 Demostratius, Proyectos, Investigación y transferencia Comments Off on Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva

Breu resum del projecte

Fomentar l’accés dels agricultors als recursos fitogenètics emmagatzemats al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, així com a la informació científica associada als materials és l’objectiu principal del projecte.

Els recursos fitogenètics són una peça central de la identitat agrícola i cultural dels territoris, així com un element de gran valor per tal de promoure un desenvolupament agrícola basat en les produccions de qualitat i singularitzat pel caràcter local. Amb aquest objectiu la Fundació Miquel Agustí/Universitat Politècnica de Catalunya porten més de 10 anys treballant per tal de conservar i promoure l’ús de l’agrobiodiversitat per part del sector productiu. Fruit de les seves recerques, l’entitat conserva una gran part de la variabilitat genètica existent a les varietats tradicionals catalanes de tomàquet (Solanum lycopersicum L.) i mongeta (Phaseolus vulgaris L.), i en menor mesura d’altres espècies hortícoles rellevants a l’agricultura catalana. Els treballs han permès protegir les varietats del fenomen d’erosió genètica que està provocant la pèrdua de la diversitat genètica present a les formes tradicionals de les espècies cultivades. Alhora, en el transcurs de les seves recerques, els investigadors han acumulat un gran volum d’informació científico-tècnica sobre els materials, la qual pot ser de gran utilitat per recuperar el cultiu d’aquests materials.

Actualment el material vegetal es troba emmagatzemat, en condicions controlades, al Banc de Germoplasma de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels), garantint la conservació a llarg termini d’aquesta diversitat genètica. Amb l’objectiu de fomentar l’accés del sector productiu a aquesta llibreria genètica, la Fundació Miquel Agustí, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, impulsen el projecte “Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva”. La intenció és transformar el Banc de Germoplasma en una col·lecció oberta de recursos fitogenètics que serveixi de base als productors per crear produccions agrícoles basades en la qualitat. Prenent com a cas d’estudi les varietats tradicionals de tomàquet, en el marc del projecte s’impulsaran diferents iniciatives per tal de possibilitar l’accés dels agricultors a aquests recursos: parcel·les demostratives i organització de jornades de camp, publicació de la informació de passaport i científica, creació d’una col·lecció de varietats en accés obert i multiplicació de llavor per tal de difondre els materials entre el sector productiu. Alhora s’impulsaran diferents estudis per tal de conèixer els principals interessos del sector respecte a l’accés a aquests recursos.

El primer any d’actuació el projecte es centrarà en els materials conservats ex situ de tipus llarga vida (varietat Penjar) i el segon en materials de maduració normal (tomàquet per consum en fresc).

Actuacions previstes

  • Recopilació i estandardització de dades de passaport i de caracterització
  • Identificació de caràcters d’interès per produccions comercials de tomàquet
  • Camps demostratius, amb el cultiu de materials tipus Penjar (any 2018) i d’amanir (any 2019)
  • Multiplicació de les varietats i distribució al sector
  • Creació d’una plataforma web amb la documentació del projecte
  • Edició d’una guia tècnica de multiplicació i desinfecció de llavor de tomàquet

Persona de contacte: Joan Casals Missio (recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Figura 1. Diversitat morfològica en les accessions de tomàquet conservades al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Figura 2. Distribució geogràfica (àrees de col·lecta) de les varietats de tomàquet emmagatzemades al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (període 1995-2017).

GALERIA D’IMATGES

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01  (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020

Participa:                                                                Col·labora:


0 comments

No es posible afegir comentaris