Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Demostratius

Noves varietats per la DOP Mongeta el Ganxet i la DOP Fesols de Santa Pau

septiembre 24, 2018 Demostratius, Proyectos, Investigación y transferencia Comments Off on Noves varietats per la DOP Mongeta el Ganxet i la DOP Fesols de Santa Pau

Inici Setembre 2017 –  Final Setembre 2019

Breu resum del projecte
Mostrar als agricultors de les dues DOPs de mongeta que hi ha a Catalunya les noves varietats
desenvolupades per l’equip de la FMA i alhora dotar-los d’eines per fer-ne un ús correcte tant al
camp, com durant la conservació.

Tot i que les mongetes (Phaseolus vulgaris L.) van ser domesticades al sud i al centre d’Amèrica la Península Ibèrica està reconeguda com un centre secundari de domesticació. Aquest fet fa que Catalunya compti amb una gran diversitat de varietats tradicionals de mongetes. Aquesta gran variabilitat, va acompanyada d'una cultura gastronòmica lligada al consum de llegums. Una bona prova d'això, és que en un territori tan petit com és Catalunya, actualment existeixen dues de les cinc Denominacions d’Origen Protegides (DOP) de mongetes que hi ha a Europa.

Segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a Catalunya cada any es consumeixen més de 8.500 tones de mongetes seques però només se’n produeixen unes 300 tones. Aquesta gran diferència entre producció i consum, s’explica bàsicament per les importacions de mongetes d’altres països les quals ofereixen preus més competitius al mercat però, sovint, amb menor qualitat que les autòctones. Els pagesos coneixedors de la situació, cada cop més, busquen diferenciar les seves produccions. Per exemple, conreant varietats reconegudes amb un segell de qualitat europeu com les DOP o les IGP (Indicació Geogràfica Protegida), per tal de competir amb els baixos preus de les mongetes importades. Aquesta tendència explica el creixent interès per part d’un sector dels pagesos per conrear mongetes amb elevada qualitat i certificar-les amb un segell d’aquest tipus.

La Fundació Miquel Agustí (FMA) porta més de vint anys treballant en la recuperació, conservació i millora de varietats tradicionals catalanes i, en especial, amb les mongetes seques. Durant aquest temps l’FMA ha portat a terme nombrosos estudis dins les àrees de conreu de les mongetes del Ganxet i els fesols de Santa Pau. L’experiència adquirida ens ha permès desenvolupar i seleccionar noves varietats de mongetes que busquen solucionar alguns del problemes detectats en els darreres anys.

Amb aquest projecte demostratiu es pretenen donar a conèixer noves varietats de mongeta, així com algunes eines pel seu maneig i la seva conservació. En aquest primer any d’actuació el projecte es centrarà en la presentació de diferents varietats del tipus ganxet.

Actuacions  previstes durant aquest primer any

Camp demostratiu amb 6 noves varietats del tipus ganxet. El cultiu es portarà a terme mitjançant el mètode tradicional (amb canyes) i mitjançat xarxa de plàstic.

  •  Jornada de camp per donar a conèixer les varietats i on es podrà veure de primera mà com es montà el sistema de xarxa.
  • Jornada tècnica per presentar els resultats del comportament agronòmic de les diferents varietats, tant del maneig
    tradicional com del maneig amb xarxa.
  •  Tast de mongetes dirigit per conèixer el perfil sensorial de les diferents varietats.

Persona de contacte: Ana Rivera Pinzano (ana.rivera@upc.edu)

GALERIA D’IMATGES

 

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01  (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020

Participa:                               Col·labora:


LACTUCAE: Assajos demostratius de varietats tradicionals i millorades d’enciam (Lactuca sativa L.)

abril 24, 2018 Demostratius, Proyectos, Investigación y transferencia Comments Off on LACTUCAE: Assajos demostratius de varietats tradicionals i millorades d’enciam (Lactuca sativa L.)

L’enciam (Lactuca sativa L.) és el tercer cultiu hortícola més important a Catalunya, amb una superfície cultivada de gairebé 1.000 ha i una producció anual de 24.500 t (segons dades del Departament d’Agricultura, 2016). La conca Mediterrània és la zona d’origen de l’enciam cultivat, i per tant, un centre d’origen i diversificació d’aquesta espècie. Per aquest motiu, en aquesta zona, existeix un gran número de varietats tradicionals fruit de la co-evolució entre les formes cultivades i els agrosistemes, tot i que poques d’elles són cultivades a escala comercial, degut a la seva elevada sensibilitat a plagues i malalties com el míldiu (Bremia lactucae). Els agricultors seleccionen les varietats que cultivaran en base a la seva pròpia experiència (proves realitzades a les pròpies explotacions) i a les recomanacions de cases de llavors i planteristes.

L’any 2016 la Fundació Miquel Agustí va realitzar un projecte per tal de descriure la variabilitat genètica existent en les varietats tradicionals catalanes d’enciam, així com realitzar un procés de selecció participativa
amb agricultors ecològics. Els resultats del projecte, que portava per títol Selecció de varietats d’enciam (Lactuca sativa L.) per a les explotacions agrícoles ecològiques: una comparativa de varietats locals i millorades, es poden consultar a través de les diferents publicacions que es van realitzar:

         Publicacions científiques (en accés obert):

  1. Casals et al. (2018) A Comparison of Landraces vs. Modern Varieties of Lettuce in Organic Farming During the Winter in the Mediterranean Area: An Approach Considering the Viewpoints of Breeders, Consumers, and Farmers. Front. Plant Sci. 9:1491. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01491                                                                                                                                                                      Documentació del projecte
  2.  Inventari de varietats tradicionals i comercials disponibles en ecològic, fitxes descriptives de les varietats Accés:         http://fundaciomiquelagusti.com/2017/10/04/seleccio-de-varietats-denciam-per-a- les-explotacions-agricoles-ecologiques-una-comparativa-de-varietats-locals-i-millorades/
  3. Fitxa tècnica PAE: “Selecció de varietats tradicionals i comercials d’enciam d’hivern per a produccions ecològiques”. Accés: http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/Fitxespae/#FW_bloc_18284685-c4a4-11e3-8540-000c296817af_37

En el marc del projecte demostratiu “LACTUCAE: Assajos demostratius de varietats tradicionals i millorades d’enciam” ens proposem apropar els resultats de la recerca, així com obrir a la pagesia la col·lecció de
germoplasma d’enciam de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

Catàleg de varietats tradicionals d’enciam
Amb l’objectiu d’obrir la col·lecció d’enciams tradicionals del Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, hem editat un catàleg de varietats tradicionals d’enciam.

En aquest catàleg podreu veure els materials que es troben conservats actualment, així com sol·licitar llavor de les varietats que més us interessin.

En cas de que estigueu interessats en obtenir llavor d’alguna varietat
poseu-vos en contacte amb Joan Casals (recerca@fundaciomiquelagusti.cat).

Document 1. Catàleg varietats tradicionals d’enciam 

Jornades de portes obertes a les parcel·les experimentals

En el marc del projecte s’han organitzat diferents jornades de portes obertes als camps experimentals, amb la participació de més de 50 persones que han pogut veure in situ els materials tradicionals.

Persona de contacte: Joan Casals Missio (recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

GALERIA D’IMATGES

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01  (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020

Participa:                                        Col·labora:

 


Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva

marzo 30, 2018 Demostratius, Proyectos, Investigación y transferencia Comments Off on Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva

Fomentar l’accés dels agricultors als recursos fitogenètics emmagatzemats al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, així com a la informació científica associada als materials és l’objectiu principal del projecte.

1. Introducció

Els recursos fitogenètics són una peça central de la identitat agrícola i cultural dels territoris, així com un element de gran valor per tal de promoure un desenvolupament agrícola basat en les produccions de qualitat i singularitzat pel caràcter local. Amb aquest objectiu la Fundació Miquel Agustí/Universitat Politècnica de Catalunya porten més de 10 anys treballant per tal de conservar i promoure l’ús de l’agrobiodiversitat per part del sector productiu. Fruit de les seves recerques, l’entitat conserva una gran part de la variabilitat genètica existent a les varietats tradicionals catalanes de tomàquet (Solanum lycopersicum L.) i mongeta (Phaseolus vulgaris L.), i en menor mesura d’altres espècies hortícoles rellevants a l’agricultura catalana. Els treballs han permès protegir les varietats del fenomen d’erosió genètica que està provocant la pèrdua de la diversitat genètica present a les formes tradicionals de les espècies cultivades. Alhora, en el transcurs de les seves recerques, els investigadors han acumulat un gran volum d’informació científico-tècnica sobre els materials, la qual pot ser de gran utilitat per recuperar el cultiu d’aquests materials.

2. Una Llibreria de Varietats Tradicionals
Actualment el material vegetal es troba emmagatzemat, en condicions controlades, al Banc de Germoplasma de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels), garantint la conservació a llarg termini d’aquesta diversitat genètica. Amb l’objectiu de fomentar l’accés del sector productiu a aquesta llibreria genètica, la Fundació Miquel Agustí, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, impulsen el projecte “Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva”. La intenció és transformar el Banc de Germoplasma en una col·lecció oberta de recursos fitogenètics que serveixi de base als productors per crear produccions agrícoles basades en la qualitat.

Com el principal limitant per obrir la llibreria als agricultors és la quantitat de llavor disponible de cada varietat, l’any 2018 s’ha fet un assaig per tal de multiplicar suficient llavor d’una col·lecció de varietats tradicionals de tomàquet de Penjar. Aquests materials ja estan disponibles i podeu sol·licitar llavor seguint les instruccions que apareixen en els documents que trobareu més avall. Per aquest any 2019 farem un segon assaig per
multiplicar llavor de diferents varietats tradicionals de tomàquet d’amanir (Pera Girona, Montserrat, Pare Benet, Tres Cantos, del Benach, etc.), les quals estaran disponibles a finals de l’any.

3. Fomentar la conservació in situ: Guia per la multiplicació de varietats tradicionals de tomàquet i enquesta a productors amb l’objectiu de fomentar la conservació dels materials per part de la pròpia pagesia.

En el marc del projecte es va fer una enquesta a productors de tomàquet de Penjar per entendre quines característiques agronòmiques i morfològiques de les varietats tenen més interès pels productors. Els resultats els podeu consultar en l’informe de resultats que trobareu a continuació. Alhora s’ha editat una guia de multiplicació de llavor de varietats tradicionals de tomàquet, on s’expliquen els passos a seguir i els aspectes tècnics a tenir en
compte a l’hora de multiplicar el material vegetal.

Document 1. Guia multiplicació llavors tomàquet

Document 2. Resultats de l’enquesta a productors de tomàquet de Penjar

4. Com accedir als recursos fitogenètics emmagatzemats a la Llibreria de Varietats Tradicionals

Per sol·licitar llavor de les varietats disponibles actualment, obriu el Catàleg de llavors i seleccioneu les varietats que us interessen. Un cop sapigueu quines varietats poden ser interessants per la vostra explotació, seguiu les instruccions apareixen al document “Normativa per la cessió de llavors”. Feu-nos arribar el document “Acord de transferència de material vegetal” signat i us enviarem, per correu postal, una mostra de llavor de cada
varietat de manera gratuïta. Qualsevol consulta no dubteu en escriure’ns un correu electrònic.

Document 3. Catàleg de llavors


Document 4. Normativa cessió de llavors


Document 5. Acord de transferència de material vegetal

Coordinació científica:
Joan Casals Missio (93.552.12.28, recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Figura 1. Diversitat morfològica en les accessions de tomàquet conservades al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Figura 2. Distribució geogràfica (àrees de col·lecta) de les varietats de tomàquet emmagatzemades al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (període 1995-2017).

GALERIA D’IMATGES

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01  (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020

Participa:                                                              

Col·labora:

Aquesta actuació forma part del projecte “Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals, ús de
l’agrobiodiversitat en agricultura productiva”, finançat través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya
2014-2020.