Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Concursos, contractes i licitacions

La Fundació Miquel Agustí, amb l’objectiu d’adaptar-se als nous instruments de transparència, en acord amb la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, fa pública anualment la relació dels contractes, ajuts, subvencions i premis obtinguts de l’Administració com a conseqüència de la participació en un procediment de concurrència pública.
ANY 2017