Segueix-nos a:

Fundació Miquel Agustí

Què som?

 

FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ

La Fundació Miquel Agustí és un equip de recerca que es posa a disposició del sector agrícola i la societat en general per impulsar la recerca entorn les varietats agrícoles tradicionals catalanes i promoure els productes autòctons de la nostra terra. Treballem colze a colze amb el sector agroalimentari per millorar l’eficiència dels seus processos i la qualitat organolèptica i nutritiva dels seus productes.

Les àrees de treball de la Fundació Miquel Agustí es resumeixen en:

 

Diagrama

 

CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT CULTIVADA

Contribuïm a la conservació de l’agrobiodiversitat catalana, mitjançant diferents programes de col·lecta de germoplasma arreu del territori català i estratègies de conservació ex situ de la variabilitat genètica de les varietats tradicionals catalanes.

El Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí és una estructura on es conserva la llavor de les varietats tradicionals, cedida pels agricultors catalans. És una col·lecció viva, que serveix com a base dels diferents programes de recuperació i millora de les varietats tradicionals catalanes.

Els convenis de col·laboració amb diferents Bancs de Germoplasma oficials que es dediquen a la conservació ex situ a llarg termini, garanteixen que la llavor estigui disponible en un futur pel conjunt de la societat catalana. Impulsem estratègies innovadores per posar a disposició de la societat els recursos fitogenètics, com per exemple mitjançant el servei de préstec de llavors creat a la biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Algunes actuacions:
 • Gestió i manteniment de la col·lecció de llavors de varietats tradicionals del Banc de Germoplasma – activitat permanent.
 • Projecte de recuperació, a través de l’ús, de l’agrobiodiversitat en espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya (2011).
 • Col·lecta de germoplasma de varietats tradicionals de tomàquet (2006-2009) i mongeta (1992-2015).
 • Creació d’una col·lecció de la varietat Ganxet (2012).
 • Creació d’una col·lecció de les varietats tradicionals catalanes de mongeta (2012).
 • Servei de préstec de llavors a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL) (inici 2015).

 Banc_Germoplasma_FMA

 

ANÀLISI SENSORIAL DESCRIPTIU MITJANÇANT PANEL DE TAST

Som especialistes en l’estudi i la millora dels atributs sensorials de les varietats hortícoles. Emprem tècniques avançades d’anàlisi del perfil sensorial per entendre la variabilitat genètica existent en les varietats tradicionals. Per cada espècie hortícola en la que treballem, entrenem un panel de tast específic, capaç de descriure el perfil sensorial dels materials cultivats en aquella espècie.

Realitzem recerca bàsica per millorar les metodologies d’anàlisi sensorial de productes hortícoles. Desenvolupem mètodes de cocció estandarditzats per a la realització de l’anàlisi sensorial d’aquells productes que no es consumeixen frescos. Els treballs dels investigadors de l’entitat en metodologia d’anàlisi sensorial de mongeta seca són reconeguts a nivell internacional. El panel de tast de la Fundació Miquel Agustí té més de 10 anys d’expertesa en l’anàlisi sensorial de mongeta, tomàquet i calçot, i actualment està iniciant els processos per entrenar un panel de tast en col.

Dirigim el Curs en Anàlisi Sensorial de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech, un programa de formació dirigit a formar especialistes en anàlisi sensorial que puguin aplicar la metodologia científica d’anàlisi sensorial al món productiu.

Algunes actuacions:
 • Disseny d’un mètode estandarditzat de cocció de mongeta seca per a proves sensorials (2012).
 • Entrenament d’un panel de tast especialitzat en anàlisi sensorial de productes hortícoles – activitat permanent.
 • Modelització dels atributs sensorials i químics del tomàquet mitjançant Near Infrared Spectroscopy (SABORTOM, 2014).
 • Modelització dels atributs sensorials i químics del calçot mitjançant Near Infrared Spectroscopy (Innovació tecnològica en el calçot de Valls, 2015-2016).
 • Estudis de la base genètica i química de la cremositat i percepció de la pell en la mongeta i desenvolupament de models Near Infrared Spectroscopy per atributs sensorials i químics en mongeta (2010-2014).

sensorial
 

ESTUDIS DE CONSUMIDORS

Organitzem estudis de consumidors per desxifrar les preferències d’aquests en referència als atributs sensorials dels aliments, per després poder modelar les varietats cultivades en acord amb el que vol la gent. Alhora, considerem els tastos de consumidors com una estratègia eficaç per donar a conèixer les varietats tradicionals del nostre país, contribuint a la seva conservació al camp i al plat. Periòdicament organitzem tastos de consumidors en diferents indrets de Catalunya i entorn diferents varietats tradicionals.

Algunes actuacions:
 • Tast de consumidors per a la recuperació de la mongeta Castellfollit del Boix (Manresa, 2013, 120 persones).
 • Com t’agraden els tomàquets? Tast de consumidors (Barcelona, 2014, 230 persones).
 • Tast de consumidors. La col brotonera, un tresor gastronòmic (Terrassa, 2013 i 2014, 300 persones).
 • Tast de consumidors per a la millora sensorial de la mongeta tendra (Vic, 2014, 200 persones).
 • Tria el teu tomàquet. Tast de consumidors. (Sant Vicenç dels Horts, 109 persones).

tast_consumidors
 

CARACTERITZACIÓ DE LES VARIETATS TRADICIONALS CATALANES I ESPANYOLES

Estudiem i documentem les característiques agronòmiques, morfològiques, sensorials, químiques i de fons genètic de les varietats tradicionals catalanes. Els assajos que realitzem permeten fer emergir les característiques singulars i l’estructura de les poblacions cultivades de cada varietat tradicional. Aquesta informació serveix per entendre com són les varietats tradicionals i dissenyar estratègies eficients de conservació ex situ i in situ de la variabilitat genètica, preservant les varietats dels processos d’erosió genètica.

Algunes actuacions:
 • Estudi de la base genètica de la curvatura en la mongeta del Ganxet.
 • Descripció agronòmica, morfològica i de fons genètic de les varietats tradicionals catalanes de mongeta.
 • Caracterització sensorial i culinària de la col·lecció de varietats tradicionals catalanes de mongeta i de la col·lecció nuclear espanyola.
 • Estudi de la variabilitat genètica per caràcters agronòmics i morfològics i per contingut en sucres, àcids i volàtils en el tomàquet de Penjar.
 • Diferenciació i variabilitat genètica dels tomàquets de Montserrat i Pera de Girona.
 • Anàlisi de la variabilitat genètica i establiment de grups varietals en les varietats tradicionals de tomàquet Poma, Pometa, Palosanto i del Benach.
 • Estudi agronòmic, morfològic i de fons genètic de la varietat de ceba Blanca Tardana de Lleida i comparació amb recursos fitogenètics espanyols de ceba.
 • Anàlisi de la variabilitat genètica en les poblacions cultivades de col brotonera.

A nivell pràctic, els estudis han servit per establir un primer Atles de les varietats tradicionals catalanes, crear les col·leccions de mongeta catalana i espanyola i donar eines al sector productiu i al públic en general per entendre les característiques singulars de l’agrobiodiversitat catalana.

fenotipat

 

PROGRAMES DE MILLORA

Realitzem programes de selecció i millora per obtenir cultivars avançats en cadascuna de les varietats tradicionals catalanes. Els programes de millora es fan en estreta col·laboració amb el sector productiu, tant a nivell del disseny dels idiotips dels programes, com en les fases finals de selecció (estratègia Participatory Plant Breeding).

L’entitat compta amb milloradors especialistes en la millora genètica del calçot, la mongeta, el tomàquet i la col. Un cop obtingudes, les varietats es posen a disposició del sector, generalment sense cap cost.

Les varietats:
 • Tomàquet d’amanir: Montgrí.
 • Tomàquet de Penjar: Punxa
 • Fesols de Santa Pau: Tavella Brisa Croscat
 • Mongeta del Ganxet: Montcau
 • Calçot de Valls: Roquerola i Montferri

millora
 

IMPULS DE MARQUES DE QUALITAT DELS PRODUCTES ALIMENTARIS CATALANS

Desenvolupem els estudis científics que doten de contingut els plecs de condicions dels segells de qualitat de les varietats tradicionals catalanes. En col·laboració amb el sector productiu i l’administració, impulsem segells de qualitat europeus per distingir les varietats tradicionals catalanes i promoure el seu cultiu a l’àrea d’origen.

Som l’equip científic que assessora:
 • La Indicació Geogràfica Protegida “Calçot de Valls”
 • La Denominació d’Origen Protegida “Mongeta del Ganxet”
 • La Denominació d’Origen Protegida “Fesols de Santa Pau”

marques qualitat
 

RECUPERACIÓ DE L’AGRICULTURA EN ESPAIS NATURALS

Realitzem programes dirigits a recuperar l’activitat agrícola en espais d’alt valor natural inclosos a la Xarxa Natura 2000. La nostra estratègia és impulsar el cultiu de varietats tradicionals autòctones i adaptar les tècniques de cultiu perquè tinguin un alt valor ecològic (High Nature Value farming, HNV), amb l’objectiu de revitalitzar l’activitat agrícola en espais naturals. Col·laborem directament amb els òrgans gestors dels parcs naturals i amb els productors que hi treballen, fomentant la participació de tots els agents en una estratègia de conservació d’una activitat agrícola dinàmica econòmicament i eficient a nivell ecològic.

Algunes actuacions:
 • Impuls de l’agricultura d’alt valor ecològic al Parc Natural del Garraf.
 • Programa de millora genètica i agronòmica del tomàquet Mandó de Collserola.
 • Impuls el cultiu de la ceba Coll de Nargó.

Promoció del pèsol negre com a cultiu d’alt valor ecològic en agricultura d’alta muntanya.

agricultura espais naturals
 

AGRICULTURA SOCIAL

Treballem amb les administracions locals per promoure la formació i la inserció laboral al sector agrícola de persones en situació de vulnerabilitat. Dissenyem i executem estratègies innovadores d’aprenentatge i servei (AS) que promoguin l’interès i la capacitació dels joves en l’àmbit agroalimentari, en un espai de recerca on es retorna la inversió mitjançant beneficis pel sector productiu i la societat en general.

Algunes actuacions:
 • TOMALIERS, un projecte de recerca, formació i comunicació participativa en agrobiodiversitat (2015).
 • Social Plant Breeding, una aproximació participativa a la millora de les plantes cultivades (en procés).

tomaliers_documental

 

NOUS PRODUCTES TRANSFORMATS

Dissenyem productes transformats elaborats a partir de varietats tradicionals catalanes. Els processos d’elaboració dels productes transformats tenen per objectiu mantenir i maximitzar els valors organolèptics i nutritius singulars de cada varietat. Entenem aquesta com una estratègia per diversificar la comercialització de l’empresa agrària catalana, així com per facilitar l’arribada dels productes autòctons a la taula dels consumidors.

Algunes actuacions:
 • Nous protocols de cocció i efectes sobre la qualitat organolèptica en la mongeta del Ganxet.
 • Disseny de nous productes transformats fets a base de calçot de Valls (Innovació tecnològica en el calçot de Valls, 2015-2016).
 • Disseny de productes de IV i V gama fets a base de cols tradicionals catalanes (2017-2018).
 • Col·laboració milloradors-restauradors per dissenyar noves preparacions culinàries amb el tomàquet de Penjar.

transformats
 

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA I DIVULGACIÓ CIENTÍFICA EN TEMES D’AGROBIODIVERSITAT I MILLORA GENÈTICA

Participem en diversos fòrums amb el sector productiu per transferir la recerca científica que fa l’entitat als agricultors, a través d’informacions pràctiques que els hi serveixin per millorar els seus cultius. Realitzem conferències de divulgació científica i participem en mitjans de comunicació per aproximar els coneixements sobre la millora genètica vegetal i la conservació de l’agrobiodiversitat a la societat.

Algunes actuacions:
 • Col·laboracions en diferents mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió).
 • Organització de jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT, DAAM).
 • Organització de les I Jornades de Millora Genètica de Catalunya (2014).
 • Edició de continguts dels Dossiers Tècnics de varietats vegetals tradicionals catalanes.

divulgació